vrijdag 21 oktober 2011

Metal Valley klaar voor de start

De gemeente Heusden voert gesprekken met een aantal bedrijven dat zich wil vestigen in het hart van Metal Valley, dat het verlies van werkgelegenheid moet compenseren door het vertrek van de productie van Wärtsilä uit Drunen vorig jaar. Door Wärtsilä, de overige metaalbedrijven in de gemeente, de overheid en het onderwijs is gewerkt aan de ontwikkeling van Metal Valley, een bedrijvenpark gebaseerd op open innovatie. In Metal Valley delen de bedrijven vergaderruimte, laboratoria en onderzoeksfaciliteiten. Ruim een kwart van de Nederlandse metaalsector is gevestigd in Brabant en vormt een belangrijke pijler van haar economie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten